REGISTRATIESYSTEMEN

Toolbox

Online inzicht Toolboxen

Gebruiksvriendelijk

VCA-proof

Keuringen

Online in te vullen

Verifiëren

Monitoring

Toolbox

Volgens de Arbowet en VCA dienen werkgevers aantoonbaar instructie te geven aan haar werknemers. VCA** gecertificeerde bedrijven dienen zelfs 10 toolboxmeetingen per werknemer per jaar te houden. In de praktijk komt het er al snel op neer dat in de laatste, en drukste maand van het jaar, een overzicht gemaakt moet worden hoeveel toolboxen er per werknemer aantoonbaar zijn gehouden. Bij de eindejaarsborrel wordt dan nog snel de administratief de toolboxen aantoonbaar gemaakt. Dit is natuurlijk niet in het belang van werkgever als werknemer.

Door onze SE-Toolbox is dit nu verleden tijd.

Voordelen:
✔️Geen zorgen of elke werknemer 10 toolboxen per jaar heeft gehad.
✔️Vanaf kantoor te volgen wie welke toolbox heeft gehad.
✔️Toolbox-registratie online in te vullen via telefoon, tablet of computer
✔️Automatische benadering en archivering van alle toolbox-onderwerpen met naslagwerk.
✔️Duidelijke rapportages per werknemer, toolbox-onderwerp, project en totaal overzicht.
✔️VCA-proof(2-traps bevestiging).
✔️QR-code herkenning voor eenvoudige registratie werknemer.

Keuringen

Under construct